สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์