ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 63
14 ก.พ. 2563 กิจกรรม Open House
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
1-2 ก.พ. 2563 การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
กำหนดการพิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 62
เปิดเทอม ภาคเรียน ที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษาคม 2562
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 62
3 พฤษภาคม 2562 วันมอบตัวนักเรียน 9.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมครองขวัญ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 62
วันที่ 29 มี.ค 2662 ประกาศผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
19 ม.ค 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 62
1 พ.ย 2561 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 /2561
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 61
10 สิ่งหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมไพรพระยอม
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 61
14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับอนุบาล ประถมและมัธยม ประจำปี 25ุ61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 61
โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่พาขวัญ รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทย
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 61
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร เปิดภาคเรียนวันพุธที่ 16 พฤษภา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 61
วันที่ 9 มี.ค 2561 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 61
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 12 -13-14 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 61
ประกาศ 7 มี.ค 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (สอบ NT)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 61
ประกาศ วันที่ 3-4 มี.ค 2551 ม.ุ6 สอบ o - net ณ ศูนย์สอบ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 61
วันที่ 22 ก.พ. 2560 โรงเรียนดำเนินการจัดสอบสมรรถนะนักเรียนระดับชั้น ป.3 ป.ุ6 ม.3 ม.6
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 61