ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ โรงเรียน
วันที่ 29 มี.ค 2662 ประกาศผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 18) 15 มี.ค. 62
19 ม.ค 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 79) 17 ม.ค. 62
1 พ.ย 2561 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 /2561 (อ่าน 141) 15 ต.ค. 61
10 สิ่งหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมไพรพระยอม (อ่าน 170) 05 ส.ค. 61
14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับอนุบาล ประถมและมัธยม ประจำปี 25ุ61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป (อ่าน 225) 08 มิ.ย. 61
โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่พาขวัญ รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทย (อ่าน 262) 24 พ.ค. 61
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร เปิดภาคเรียนวันพุธที่ 16 พฤษภา (อ่าน 264) 01 พ.ค. 61
วันที่ 9 มี.ค 2561 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 575) 08 มี.ค. 61
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 12 -13-14 มีนาคม 2561 (อ่าน 342) 08 มี.ค. 61
ประกาศ 7 มี.ค 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (สอบ NT) (อ่าน 365) 01 มี.ค. 61
ประกาศ วันที่ 3-4 มี.ค 2551 ม.ุ6 สอบ o - net ณ ศูนย์สอบ (อ่าน 373) 01 มี.ค. 61
วันที่ 22 ก.พ. 2560 โรงเรียนดำเนินการจัดสอบสมรรถนะนักเรียนระดับชั้น ป.3 ป.ุ6 ม.3 ม.6 (อ่าน 362) 20 ก.พ. 61
ประกาศ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนดำเนินการทดสอบประเมินคสามาสามารถด้านการอ่านฯ (RT) (อ่าน 362) 20 ก.พ. 61
3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ o-net ประกาศแจ้งนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนระดับชั้น มัธย (อ่าน 350) 30 ม.ค. 61
4 ม.ค. 2560 ท่าน ผอ.สวาท ดวงคำ ได้มอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมคัดลายมือ (อ่าน 327) 15 ม.ค. 61
1 - 10 ธ.ค 2560 ส่งกำลังใจ แรงเชียร์ นักกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทย (อ่าน 363) 03 ธ.ค. 60
10 - 20 ต.ค 2560 ส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้นักกีฬา รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ตัวแทนเทศบาลนครอุบลราชธาน (อ่าน 426) 09 ต.ค. 60
7 - 8 ก.ย 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 348) 03 ก.ย. 60
ร่วมใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เดือน สิงหาคม 2560 บริหาร คณะครู บุคลากรทุกท่าน สา (อ่าน 385) 18 ส.ค. 60
17 สิงหาคม 2560 การนิเทศและประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพาขวัญ ร.ร.เทศบาล 3 สามัคีวิท (อ่าน 408) 15 ส.ค. 60
19-21 มิ.ย 2560 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันอ (อ่าน 381) 18 มิ.ย. 60
วันที่ 24 -25 พฤษภาคม2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประกวดแข (อ่าน 418) 24 พ.ค. 60
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล3 (อ่าน 398) 15 พ.ค. 60
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พ.ค. 2560 (อ่าน 483) 01 พ.ค. 60
ในวันที่6 พ.ค. 2560 โรงเรียนรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ณ อาคารเรียนอนุบาล ระดับชั้น ป.1 ม.1 แ (อ่าน 423) 30 เม.ย. 60
1 พ.ค 2560 โรงเรียนจัดอบรมจัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นการจัดการศึกษาในศตวร (อ่าน 376) 27 เม.ย. 60
3-4 พ.ค 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห (อ่าน 428) 27 เม.ย. 60