ภาพกิจกรรม
13 มิถุนายน 2562 วันไหว้ครู (อ่าน 186) 17 มิ.ย. 62
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเเละอบรมเชิ (อ่าน 183) 13 มิ.ย. 62
6 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ป5,6 และ ม.1,3,4 เข้าร่วมโครงการอบรบโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardi (อ่าน 188) 13 มิ.ย. 62
วันที่ 6-8 มิ.ย. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 #การอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ (อ่าน 194) 13 มิ.ย. 62
วันที่ 6 พ.ค. 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมในพิธีเ (อ่าน 220) 06 พ.ค. 62
ภาพบรรยากาศ การมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 201) 03 พ.ค. 62
25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระม (อ่าน 330) 25 พ.ย. 61
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น. โดยประมาณ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นาย สวาท ดวงคำ ก (อ่าน 340) 22 พ.ย. 61
20 พ.ย 2561 นักเรียนสายชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อุบลฯ (อ่าน 336) 20 พ.ย. 61
16 พ.ย 2561 นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนด (อ่าน 377) 16 พ.ย. 61
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสวาท ดวงคำ เป็นประธานในการอบรมจัดทำมาตรฐานการศึกษ (อ่าน 369) 04 พ.ย. 61
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสวาท ดวงคำ คณะคุณครูและบุคลากรสถานศึกษา เข้าร่ (อ่าน 354) 04 พ.ย. 61
26 ก.ค. 2561 ครู นักเรียน ทำบุญไหว้พระเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (อ่าน 359) 26 ก.ค. 61
23 ก.ค. 2561 คณะครูนักเรียน ร่วมต้อนรับนายกฯ ลุงตู่ เยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกป่าในเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ (อ่าน 308) 23 ก.ค. 61
21 ก.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนคร (อ่าน 305) 21 ก.ค. 61
วันที่ 18 ก.ค 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ต้อนรับคณะติดตามการใช้ (ร่าง) มาตรฐานโรงเรียนต้น (อ่าน 321) 18 ก.ค. 61
14 ก.ค 2561ท่านผู้อำนวยการ สวาท ดวงคำ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 288) 14 ก.ค. 61
3 ก.ค 2561 นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยบรมราชชนนี มาให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก กับน้องๆนักเรียน เพื่อ (อ่าน 202) 03 ก.ค. 61
ท่านรองฯ วิทวัส พันธุ์นิกุล เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะจัดทำซุ้มนิทรรศการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใน (อ่าน 241) 26 มิ.ย. 61
29 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 364) 29 พ.ค. 61
28 พ.ค. 2561 ประชุมผู้ปกครอง 2561 การชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และทำความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของผู้ (อ่าน 324) 28 พ.ค. 61
23 พ.ค 2561 โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนสังกัดสำนักการศึก (อ่าน 368) 23 พ.ค. 61
โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา2560 โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 (อ่าน 524) 31 มี.ค. 61
15 -16 มีนาคม 2560 การแข่งขัน “กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน” ประจำปี 2561 สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ (อ่าน 510) 17 มี.ค. 61
28 ก.พ 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิท (อ่าน 535) 01 มี.ค. 61
27 ก.พ 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดำเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกล (อ่าน 416) 01 มี.ค. 61
22 ก.พ 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Compe (อ่าน 485) 01 มี.ค. 61
14 ก.พ 2561 ครูดีในดวงใจและกิจกรรมอิหยังกะซ่างทุกอย่าง 9 บาท (อ่าน 489) 01 มี.ค. 61
18 - 20 มกราคม 2561 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ (อ่าน 517) 29 ม.ค. 61
9 - 10 ม.ค 2561 สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่ (อ่าน 563) 15 ม.ค. 61
5 มกราคม 2561 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะผู (อ่าน 522) 15 ม.ค. 61
4 ม.ค. 2561 ท่าน ผอ.สวาท ดวงคำ ได้มอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมคัดลายมือ (อ่าน 478) 15 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมกิจกรรม Merry Christmas (อ่าน 462) 15 ม.ค. 61
12-14 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยม รร. เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าค่ายพุทธธรรม " ต้นแบบค (อ่าน 438) 15 ม.ค. 61
8 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพาขวัญ (อ่าน 324) 15 ม.ค. 61
8 พ.ย. 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิท (อ่าน 460) 15 พ.ย. 60
13 พ.ย. 2560 วันนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาแสดง (อ่าน 533) 15 พ.ย. 60
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 591) 21 ต.ค. 60
วันที่ 7-8 ก.ย 2560 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา ลูกๆได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถ (อ่าน 545) 10 ก.ย. 60
6 ก.ย 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสาร ระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น โรงเรียนได้ (อ่าน 558) 10 ก.ย. 60