ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระกา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย อมร ทองมูล
ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 887 ครั้ง