เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาชุดการสอน อิเล็กทรอนิกส์ ว23101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน         สุริยา  สินชุม

สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่พิมพ์          2562


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,14:26   อ่าน 33 ครั้ง