ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “พี่พาน้อง กินข้าวร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือสะอาด ปิดปากด้วยหน้ากากอนามัย ห่างไกล Corona”
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันควบคุมโรค/CDCU07อยู่วงศ์ธรรม/งานทันตกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์แพทย์ท่าวังหิน ให้ความรู้กิจกรรม “พี่พาน้อง กินข้าวร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือสะอาด ปิดปากด้วยหน้ากากอนามัย ห่างไกล Corona” เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ด้วยการล้างมือและใช้หน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,13:21   อ่าน 460 ครั้ง