ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการดำเนินงานภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด19 โดยมีนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,14:27   อ่าน 447 ครั้ง